Norwegowie w pracy… „na kacu”

6 lutego 2016 | AKTUALNOŚCI | GOSPODARKA I RYNEK PRACY | SPOŁECZEŃSTWO |

Foto: NTB/ScanPress.net Foto: NTB/ScanPress.net

Co czwarty Norweg poszedł w ciągu ostatniego roku do pracy „na kacu”. Według najnowszych badań spożywał on w ciągu poprzedzającej doby nie tylko alkohol, ale i zażywał narkotyki.

Istytut Zdrowia Publicznego (Folkehelseinstituttet – FHI) opublikował najnowsze wyniki badań nad używaniem środków odurzających, w tym alkoholu, wśród rozmaitych grup pracowników w Norwegii. W badaniach wziął także udział SIRUS, czyli Państwowy Instytut Badań nad Środkami Odurzającymi, wcielony obecnie do FHI.

Narkotyki, lekarstwa i alkohol

W badaniach wzięło udział 2437 osób z 21 firm i ośmiu branż, wśród nich przedstawiciele służby zdrowia, finansów, przemysłu, transportu ciężkiego, magazynierzy, osoby pracujące w branży hotelarsko-restauracyjnej, administracji państwowej, mediach i instytutach badawczych. Oprócz wypełnienia formularza pobrano od nich próbki śliny i poddano ją analizie na alkohol, sześć rodzajów narkotyków i 12 środków uspokajających.

Z badanej liczby osób aż 600 przyznało, że byli w pracy w stanie niedyspozycji spowodowanej uprzednim spożyciem środków odurzających lub alkoholu.

– To bardzo wysoka liczba, jest to zjawiko niepożądane. Pracodawca powinien wyraźnie określić, czego oczekuje od pracowników. Szczególnie dotyczy to osób wykonujących pracę o wysokim rygorze bezpieczeństwa. – powiedział w wywiadzie dla serwisu NTB Øyvind Arum z Virke, drugiej co do wielkości organizacji przedsiębiorców prywatnych.

Najwięcej, bo 17 procent spożywało alkohol w ciągu ostatniej doby. Stwierdzono także, że 5,2 procent badanych użyłwało w ciągu dwóch ostatnich dób środków uspokajających lub powodujących otępienie. 1,4 używało narkotyków.

Zwolnienie z powodu „kaca”

Pięć procent biorących udział w badaniu było w ciągu ostatniego roku nieobecne w pracy przez cały tydzień z powodu nadużycia alkoholu. Branża restauracyjno-hotelarska jest w tej statystyce na pierwszym miejscu, natomiast na końcu – służba zdrowia. Ale właśnie pracownicy służby zdrowia i transportowcy używali więcej środków dających efekt otępienia.

Dane FHI wskazują także, że problem nieobecności w pracy z powodu nadużycia alkoholu jest bardziej rozpowszechniony wśród mężczyzn, niż kobiet.

Powyższe liczby wynikające z dobrowolnie wypełnionego formularza zostały jednocześnie potwierdzone przez wyniki badań śliny, na które biorący w badaniu uczestnicy musieli się zgodzić. Wcześniejsze badania nie zawierały tego elementu i zdaniem FHI nie dysponowano danymi odzwierciedlającymi rzeczywistą sytuację, jeżeli chodzi o problem używek w norweskich zakładach pracy.

Źródło: NRK, NTB.

ScanPress.net – 2016

Przeczytaj również:

  • Tragiczna śmierć polskiego robotnika w Oslo27 lutego 2016 Tragiczna śmierć polskiego robotnika w Oslo Do tragicznego wypadku doszło w Oslo we wtorek 23 lutego 2016. Zmarł Polak pracujący na projekcie budowlanym Brynseng skole w Oslo. Polak pracowała przy montażu płyt rozdzielających […]
  • Tragiczny wypadek polskiego kierowcy18 sierpnia 2015 Tragiczny wypadek polskiego kierowcy Polski kierowca prowadzący TIR-a z naczepą uległ tragicznemu wypadkowi w pobliżu Skarland, w rejonie Høylandet. Doszło do niego w poniedziałek 17 sierpnia 2015 w godzinach […]
  • Barnevernet zabiera dzieci na sali porodowej11 kwietnia 2016 Barnevernet zabiera dzieci na sali porodowej Szczęście pary Norwegów, świeżo upieczonych rodziców, było krótkotrwałe: Barnevernet odebrało im dopiero co narodzone bliźnięta prosto z sali porodowej.  Natasha Olsen Myra (l. 24) […]