Stutthof: „Polski obóz koncentracyjny” – kolejny skandal w norweskiej prasie

7 marca 2015 | AKTUALNOŚCI | HISTORIA |

Facsimile: Avisa Nordland Facsimile: Avisa Nordland

Norweska gazeta lokalna, Avisa Nordland, w wydaniu z 07 marca 2015 popełniła skandaliczny błąd historyczny. Obóz w Stutthofie określiła jako „polski obóz koncentracyjny”. To następny przypadek haniebnego fałszowania historii przez media norweskie w ciągu zaledwie jednego miesiąca.

ScanPress.net opisał w artykule z 4 lutego 2015 przypadek zasosowania przez gazetę Gjengangeren określenia „niemiecki/polski” obóz koncentracyjny (http://scanpress.net/promowane/nowy-przypadek-polskiego-obozu-smierci-auschwitz-norweskiej-prasie).

Gjengangeren wystosował do redakcji ScanPress.net mail z wytłumaczeniem oraz zamieścił w sprostowanie w kolejnym wydaniu gazety. Określenie „polski obóz koncentracyjny” jest głęboko uwłaczające dla Polski, fałszywe z historycznego punktu widzenia i przekłamuje ważną część historii Europy i świata. Obciąża nas ono bowiem odpowiedzialnością za zbrodnie popełnione przez Niemców na Polsce, Polakach, polskich Żydach i obywatelach innych krajów – w tym Norwegii.

ScanPress.net poprosił redaktora naczelnego, aby wraz ze sprostowaniem redakcja zamieściła stosowne przeprosiny za tak obraźliwy błąd historyczny. Niestety Gjengangeren nie przychylił się do prośby serwisu ScanPress.net.

Stutthof: „polski obóz koncentracyjny”

Facsimile: Avisa Nordland

Facsimile: Avisa Nordland

Zaledwie po upływie miesiąca ukazał dzisiaj 07 lutego 2015 artykul w Avisa Nordland pod tytułem „Trygve (97) siedział w polskim obozie koncentracyjnym”.

Artykuł ten opisuje wojenne losy Trygvego Rindahla (l. 97), policjanta z Bodø, który w 1943 r. został aresztowany przez Niemców za odmowę wpółpracy z okupanten. Jest jedynym pozostającym przy życiu z 271 bohaterskich policjantów deportowanych do Stutthofu z tego samego powodu.

Norweska policja znalazła się podczas wojny pod presją wladz okupacyjnych i kolaborujących władz norweskich pod przewodnictwem Vidkuna Quislinga. Wymagano od funkcjonariuszy policji złożenia przysięgi i członkostwa w Nasjonal Samling, marionetkowej partii faszystowskiej. Wielu z nich, także na wysokich stanowiskach, przystało na współpracę z Niemcami.

Choć w artykule wymienia się Polskę, jako kraj, w którym obóz w Sztutowie (niem. Stutthof) był położony, to jednak określenie go jako „polski” sugeruje współuczestnictwo Polski w jego powstaniu. Przyczynia się to rozmycia kwestii odpowiedzialności za zbrodnie niemieckiego nazizmu na terenach Polski. Tego rodzaju określenie jest kolejnym, już trzecim od listopada 2014, przypadkiem posłużenia się zwrotem „polski obóz zagłady/koncentracyjny/śmierci”.

Brak zainteresowania norweskich mediów

Serwis ScanPress.net wysłał w lutym b.r. do wszystkich największych mediów Norwegii (Aftenposten, VG, Dagbladet oraz telewizji NRK i TV2) artykuł piętnujący powtarzające się przypadki fałszowania historii przez norweskie media. Artykuł ten był odrzucany przez poszczególne media z tym samym uzasadnieniem: „brak miejsca, duży natłok artykułów”.

ScanPress.net pragnie wyrazić głębokie ubolewanie z powodu systematycznego odrzucania przez norweskie media artykułów ScanPress.net wyjaśniająch fałszywość i szkodliwość używania sformułowania „polskie obozy koncentracyjne”. Powtarzające się przypadki odmowy druku protestu ScanPress.net dają się interpretować w kategoriach cenzury lub bagatelizowania problemu fałszowania polskiej historii, z którym Polka walczy od lat.

Osoby pragnące zaprotestować przeciw kolejnemu przypadkowi użycia przez media norweskie określenia „polski obóz koncentracyjny” mogą wysłać mail do redaktora naczelnego Jana-Erika Hanssena: jeh@an.no, zadzwonić do autorki artykułu Sofie Braseth na nr 46 42 85 90 lub wysłać do niej mail: sofie@an.no (podane w artykule) lub wysłać mail do dyrektora administracyjnego gazety Bjarnego Holgersena, mail: bh@an.no

Swój protest można także wyrazić przez Facebook: https://www.facebook.com/avisanordland?fref=ts

Skargę na Avisa Nordland można także skierować do Pressens Faglige Utvalg (Komisja ds. Etyki Mediów): http://presse.no/pfu/slik-klager-du-til-pfu/klageskjema/

Przeczytaj również: