Wstępne ustalenia przyczyn śmierci Polaka w Holmestrand dn. 03.10.2014

20 listopada 2014 | GOSPODARKA I RYNEK PRACY | POLACY W NORWEGII |

Foto: NRK Foto: NRK

Grzegorz Kozioł (l. 35) zginął tragicznie na skutek wypadku podczas pracy 3 października 2014. Miał on miejsce podczas fugowania betonowych elementów tunelu w pobliżu Holmestrand. Główny wykonawca Skanska Norge AS sporządził wewnętrzny raport dotyczący okliczności wypadku.ScanPress.net relacjonował sprawę w artykułach z 04 i 07 paździenika 2014. Polak zatrudniony był przez podwykonawcę Øyen & Schie Fuging AS. Skanska Norge AS wykonywała prace przy tunelu kolejowm niedaleko Holmestrand.

Raport sporządzony przez Skanska Norge AS nakreślił prawdopodobny przebieg wydarzeń poprzedzający wypadek. Oto jego ustalenia:

– Grzegorz Kozioł pracował w chwili wypadku na wysięgniku na wysokości ok. 10 metrów nad ziemią. Ponieważ maksymalna wysokość robocza tego urządzenia wynosi 11 metrów, oznacza to, że ramię wysięgnika było niemal całkowicie wyprostowane.

– Pracwonik prawdopodobnie w celu zorientowania się w swojej pozycji i skorygowaniu ustawienia wychylił się poza barierkę kosza

– W tej sytuacji mógł on piersią zawadzić o tzw. przełącznik jibu (jib switch) i uruchomić podnoszenie wysięgnika. W ten sposób polski pracownik został przygnieciony do sufitu tunelu.

– Wysięgnik nie miał blokady przeciążenia i dlatego kosz poruszał się ku górze. Wysięgnik powinien zatrzymać się automatycznie, ale to nie nastąpiło, ponieważ był on przeprogramowany. Zdaniem szefa BHP w Skanska Kennetha Kennedy Berga aby przeprogramować wysięgnik należy mieć kod dostępu i specjałny sprzęt. – Nikt u nas tego nie mógł zrobić – stwierdził Berg. Nie potrafi on także powiedzieć, dlaczego ktoś miałby przeprogramować wysięgnik. – Ustali to policja – dodał Berg.

– Grzegorz Kozioł pracował razem z kolegą, który był na wysięgniku ok. 20 metrów od niego. Oboje byli zatrudnieni przez polską firmę Ventor Energy Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Posiadali oni udokumentowane przeszkolenie w posługiwaniu się wysięgnikami.

Kenneth Kennedy Berg ma zastrzeżenia co do jakości odbytego przeszkolenia, które miało tylko akcentować ostrożność i posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej. – Naszym zdaniem ostrożność powinna być poparta kokretnymi zaleceniami posłużenia się określonymi środkami zabezpieczającymi.

Kenneth Kennedy Berg wyraził ubolewanie, że Skanska Norge AS nie odbyła wymaganego przepisami zebrania inicjującego współpracę z poddostawcą. Na zebraniu takim dokonano by przeglądu punktów zawierających ryzyko.

Skanska Norge AS postanowiła wdrożyć dodatkowe procedury w celu maksymalnego zniwelowania ryzyka wystąpienia podobnych wypadków w innych oddziałach firmy na całym świecie, zatrudniających ogółem 200.000 osób.

Rodzina Polaka w Norwegii

Do Norwegii wkrótce po wypadku przybyła żona tragicznie zmarłego Grzegorza Kozła i jej siostra. Koszyty podróży, pobytu żony zmarłego pokrywa Skanska Norge AS. Otrzymała ona także pomoc psychologiczną ze strony pielęgniarki zakładowej Lindy Rusten Strømberg, posiadającą wykształcenie i doświadczenie w opiece nad ludźmi doświadczającymi kryzysu. Została także szczegółowo poinformowana o przebiegu wypadku i okresie go poprzedzającym. Skanska Norge AS na miejscu wypadku w tunelu zorganizowała uroczystość dla oddania hołdu tragicznie zmarłemu Polakowi. Wdowa po zmarłym oraz pracownicy firmy złożyli kwiaty, kondolencje na jej ręce złożył szef koncernu Steinar Myhre. Linda Rusten Strømberg wyraziła zadowolenie ze sposobu, w jaki Ventor Energy Systems przyczyniła się do zadbania o sprawę Polaka.

Ventor Energy Systems pokryje koszty transportu zmarłego do Polski, ale na chwilę obecną nie jest wiadome, w jaki sposób firma wesprze fiansowo rodzinę Grzegorza Kozła.

Przeczytaj również:

  • Tragiczna śmierć polskiego robotnika w Oslo27 lutego 2016 Tragiczna śmierć polskiego robotnika w Oslo Do tragicznego wypadku doszło w Oslo we wtorek 23 lutego 2016. Zmarł Polak pracujący na projekcie budowlanym Brynseng skole w Oslo. Polak pracowała przy montażu płyt rozdzielających […]
  • Strajk pilotów Norwegian zakończony10 marca 2015 Strajk pilotów Norwegian zakończony We wtorek 10 marca zakończył się po dziesięciu dniach strajk pilotów Norwegian Air Shuttle. Głównym punktem spornym była prznależność pilotów norweskich do firmy macierzystej oraz . Od […]
  • Wybitny Polak w Norwegii 201421 lutego 2014 Wybitny Polak w Norwegii 2014 Rusza kolejna, czwarta edycja konkursu“Wybitny Polak” w Norwegii.Kandydatów do tytułu „Wybitnego Polaka” można zgłaszać do 10 marca 2014 r włącznie - jak donosi […]