Kolejny skandal: „polski obóz koncentracyjny” w norweskiej prasie

16 sierpnia 2015 | AKTUALNOŚCI | Artykuły | HISTORIA |

Facsimile: Avisa Sør-Trøndelag Facsimile: Avisa Sør-Trøndelag

Norweska prasa kontynuuje posługiwanie się obraźliwym i kłamliwym określeniem „polski obóz koncentracyjny”. Może to być skutkiem oficjalnego usankcjonowania tego terminu przez norweską Radę Etyki Mediów – PFU.

Zaledwie pół roku temu ScanPress.net napiętnował użycie tego skandalicznego określenia przez Avisa Nordland. W najnowszym wydaniu z 15 sierpnia 2015 lokalna gazeta Avisa Sør-Trøndelag użyła określenia „polski obóz koncentracyjny” w recenzji filmu pt. „The Reader”. Autorka recenzji Astrid Kufaas Morken pisze co następuje:

„Film pokazuje na przemian to, co wydarzyło się wtedy, kiedy to oboje zainicjowali i rozwinęli swój związek, a teraźniejszością, gdy Hanna Schmitz siedzi w sądzie oskarżona o zbrodnie wojenne popełnione na wielkiej ilości żydów w pewnym polskim obozie koncentracyjnym”.

(…) Filmen veksler mellom det som skjedde den gangen de to innledet og utviklet forholdet, og nåtiden, der Hanna Schmitz sitter i retten tiltalt for krigsforbrytelser mot et stort antall jøder i en polsk konsentrasjonsleir. (…).

Facsimile: Avisa Sør-Trøndelag

Facsimile: Avisa Sør-Trøndelag

ScanPress.net wcześniej zwracał uwagę na używanie przez norweskie media kłamliwych określeń w rodzaju „polskie obozy koncentracyjne” lub „polskie obozy zagłady/śmierci”. Niestety, nasze interwencje nie pociągają za sobą żadnych skutków. Należy postawić uzasadnione pytanie o poziom wykształcenia dziennikarzy norweskich, szczególnie absolutnie podstawowych faktów dotyczących kwestii sprawców i ofiar podczas II wojny światowej.

ScanPress.net otrzymał wprawdzie mail od p. Arego Nagody, pracownika ambasady norweskiej w Warszawie, lecz było to tylko przyznanie racji, że określenie użyte przez Avisa Nordland jest niewłaściwe oraz zrozumienie dla oburzenia ScanPress.net. Mail nie zawierał słowa symbolicznych przeprosin, a jedynie obietnicę, że jesienią br. norwescy studenci dziennikarstwa mogą nawiązać kontakt z Wydziałem Dziennikarstwa w celu podniesienia poziomu wiedzy. Po upływie prawie 6 miesięcy ScanPress.net nie otrzymał potwierdzenia, czy taka wymiana studentów faktycznie będzie miała miejsce.

Norweska Rada Etyki Mediów (PFU) sankcjonuje kłamliwy termin „polskie obozy koncentracyjne”

Obecny stan rzeczy nie jest jednak zaskakujący wziąwszy pod uwagę, że PFU (Pressens Faglige Utvalg – Komisja Zawodowa Prasy), odpowiednik polskiej Rady Etyki Mediów, faktycznie usankcjonowała używanie tego terminu. Został on zaskarżony przez ScanPress.net do PFU w związku z zastosowaniem tego określenia w tytule wyżej wymienioego artykułu w gazecie Avisa Nordland. Ostateczna odpowiedź w sprawie 114/15 nadeszła do ScanPress.net od PFU 26 maja 2015, w której uzasadnienie brzmi następująco:

Sekretariatet forstår at du reagerer på tittelen. Slik vi ser det, må betegnelsen „polsk konsentrasjonsleir” imidlertid leses som en henvisning til opplysningen i artikkelen om at leiren lå i Polen. Det er ingen steder i brødteksten det påstås at det var polakker som var ansvarlige for leiren. Sekretariatet konstaterer derimot at det tidlig i brødteksten tydelig fremgår at intervjuobjektet ble satt i konsentrasjonsleiren som en del av en tysk operasjon. Vi er likevel enig i at AN kunne ha vært mer presis og benyttet en annen formulering. Men klargjøringen ut fra konteksten innebærer at sekretariatet ikke *) mener tittelbruken er å betrakte som et presseetisk brudd.

W skrócie oznacza to, że jeżeli tekst główny artykułu nie sugeruje sprawstwa Polaków, to wówczas można w tytule artykułu użyć bez przeszkód sformułowania „polski obóz koncentracyjny”. W ostatnim zdaniu PFU stwierdza, że „…wyjaśnienie płynące z kontekstu oznacza, że sekretariat (PFU) nie uważa *), iż zastosowanie tego tytułu należy potraktować jako pogwałcenie zasad etyki prasowej”.

Otwiera zatem to drogę wszelkim przeinaczeniom faktów historycznych, mylących ofiary ze sprawcami, którymi byli Niemcy. Tytuł nie ma od tej pory znaczenia, może być kłamliwy, byle treść nie pozostawiała wątpliwości co do roli Polaków i Niemców. Jest to decyzja wysoce kuriozalna. Nie zawiera taże słowa przeprosin lub jakiejkolwiek odpowiedniej formy ubolewania ze strony PFU w imieniu gazety Avisa Nordland czy też mediów norweskich.

Osoby pragnące wyrazić swój protest przeciw ciągle pojawiającym się w norweskiej prasie szkalującym określeniom mogą wysłać mail do redakcji Avisa Sør-Trøndelag na nyhets.redaksjonen@avisa-st.no, której redaktorem naczelnym jest Anders Aa. Morken, lub telefonicznie pod nr +47 72 48 75 00, lub dokonać wpisu na Facebooku: https://www.facebook.com/pages/Avisa-S%C3%B8r-Tr%C3%B8ndelag/131048882592.

Można jednocześnie wysłać mail do ambasady Norwegii w Warszawie: emb.warsaw@mfa.no, na ręce ambasadora Karstena Klepsvika, lub telefonicznie: (22) 696 40 30, fax (22) 628 09 38, Facebook: https://www.facebook.com/ambasadanorwegii

Swoje zdanie na temat w/w decyzji PFU można skierować ma mail pfu@presse.no, jej szefem jest Alf Bjarne Johnsen z gazety VG, a zastępcą Alexandra Beverfjord z telewizji NRK. Telefon do PFU to +47 22 40 50 40, fax +47 22 40 50 55, adres pocztowy: Rådhusgata 17, 0158 Oslo, Norwegia.

——

*) Podkreślenie ScanPress.net

Przeczytaj również: