Norwegowie jednym z najbardziej rygorystycznych narodów

17 maja 2014 | ROZMAITOŚCI | SPOŁECZEŃSTWO |

Foto: colourbox.no Foto: colourbox.no

Co łączy Norwegię z Pakistanem, Koreą Południową lub Singapurem? Okazuje się, że społeczeństwo norweskie jest jednym z najbardziej rygorystycznych na świecie, podobnie jak wyżej wymienione. Norwegowie stawiają niezwykle surowe wymogi zachowaniu innych i karzą, gdy są one niepożądane i odbiegają od przyjętych norm.

Taki zaskakujący dla wielu wynik dały rozległe badania przeprowadzone przez pismo naukowe „Science”. – To bardzo nieoczekiwany wynik – skomentował przytoczone rezultaty Vidar Schei, pracownik naukowy Norweskiej Wyższej Szkoły Handlowej (NHH) w Bergen. Jest on odpowiedzialny za norweską część badań, przy których wzięło udział 25 naukowców. Tego typu projekt badawczy został przeprowadzony po raz pierwszy w celu udokumentowania oraz wyjaśnienia różnic kulturowych i norm społecznych w najbardziej reprezentatywnych krajach świata.

– Norwegia plasuje się niezwykle wysoko – ocenił Vidar Schei. – Oznacza to, że mamy bardzo sprecyzowane wymogi co do tego, jak się zachowywać w określonych sytuacjach. Dlatego Norwegowie chętniej aniżeli Brazylijczycy, Amerykanie czy Holendrzy stosują sankcje społeczne wobec osób wykazujących odchyły w zachowaniu.

Spośród krajów o najsurowszym rygorze społecznym Norwegię cechuje niski stopień przestępczości, wysoki stopień porządku publicznego i systemu państwowego, społeczna presja w kierunku ujednolicenia zachowań oraz rygorystyczny stosunek do czynów typu jazda na gapę, kupowanie kradzionych towarów czy też oszustwa podatkowe.

Metoda badawcza

W badaniach wzięło udział 6800 respondentów z 33 krajów. Brano pod uwagę dane historyczne i poddano analizie warunki społeczne. Naukowcy sklasyfikowali normy społeczne w tych krajach, w skali od najbardziej surowych do najbardziej luźnych. Kraje te podzielono na cztery grupy i Norwegia znalazła się w grupie społeczeństw o najwyższym stopniu rygoru, razem z Pakistanem, Malezją, Indiami, Singapurem i Koreą Południową.

Respondenci zostali poproszeni o ocenę tego, jak należy się zachować w rozmaitych sytuacjach. Inne pytania dotyczyły np. czy dane osoby zgadzają się z określonymi, ogólnymi stwierdzeniami na temat norm społecznych w swoim kraju. Następnie zestawiono odpowiedzi z informacjami na temat warunków historycznych, geograficznych, społecznych i kulturalnych w danych krajach.

Niektóre przykłady danych z którymi porównano rygor/luzu społeczny to: sytuacja zdrowotna, warunki środowiskowe, gęstość zaludnienia, zasoby naturalne, historia konfliktów, system polityczny oraz media, prawa człowieka, przestępczość i aparat sprawiedliwości, religia i zachowania grupowe  (demonstracje, bojkoty itp.), system wartości (indywidualizm, równouprawnienie, pogląd na rodzinę, konserwatyzm itd.).

Skąd ten rygor?

Badania wykazały, że uwarunkowania historyczne i warunki geograficzne sprzyjają rozwojowi rygoru społecznego. Natomiast warunki społeczne oraz instytucyjne podtrzymują rygor społeczny danej kultury, do czego także przyczyniają się potrzeby dostosowania się psychologicznego jednostek, które dostosowują się do istniejącej sytuacji i wzmacniają rygoryzm danej kultury.

– Kultury, które napotkały na swej drodze takie taprzeciwieństwa, jak ubogość surowców, katastrofy przyrodnicze czy też zagrożenia terytorialne były zmuszone rozwinąć w sobie silne normy społeczne w celu koordynacji działań w trakcie radzenia sobie z problemami – dodał Vidar Schei w rozmowie z telewizją NRK.

Innym czynnikiem który mógł w przypadku Norwegii odegrać istotną rolę w wytworzenia się silnego rygoru społecznego był niski poziom produkcji żywności. Jednocześnie zdaniem Vidara Schei inne czynniki historyczne i społeczne powinny przemawiać za istnieniem mniejszego rygoru społecznego.

– Dlatego tak dużym zaskoczeniem dla nas było stwierdzenie, że normy społeczne w Norwegii są tak surowe. W porównaniu z innymi kulturami w których panuje większy luz społeczny, dajemy sobie niestety bardzo ograniczone pole manewru – stwierdził Vidar Schei.

Oto pełna tabela krajów objętych badaniami:

Rygorystyczne: Względnie rygorystyczne: Względnie swobodne: Najbardziej swobodne
Pakistan
Malezja
Indie
Singapur
Korea Południowa
Norwegia
Turcja
Japonia
Chiny
Portugalia
Niemcy
Meksyk
Wielka Brytania
Italia
Austria
Islandia
Hong Kong
Francja
Polska
Belgia
Hiszpania
USA
Brazylia
Holandia
Izrael
Węgry
Estonia
Ukraina

Copyright ScanPress.net © All rights reserved

Przeczytaj również:

  • Kierowca autobusu odmawia wstępu osobom w nikabie18 listopada 2015 Kierowca autobusu odmawia wstępu osobom w nikabie Kierowca autobusu w norweskim mieście Nøtterøy zapowiedział, że nie wpuści osób noszących nikab. To tradycyjny strój kobiet muzułmańskich zakrywający całe ciało, za wyjątkiem wąskiej […]
  • Podręcznik pornografii dla przedszkolaków26 września 2017 Podręcznik pornografii dla przedszkolaków Gro Dahle, norweska pisarka stworzyła pierwszą książeczkę z myślą o edukowaniu przedszkolaków w temacie pornografii. Autorką ilustracji jest jej córka, Kaia Dahle Nyhus. Wedle […]
  • „Black Friday” w Norwegii28 listopada 2015 „Black Friday” w Norwegii "Black Friday" - "Czarny Piątek", to dzień szalonych przecen w sklepach. Pochodzący z USA pomysł branży handlowej wydaje się na dobre zapuścił korzenie w Norwegii. W centrum Norwegian […]